Minimum Havalandırma

Sıcaklığın kabul edilebilir bir seviyede olduğu durumda, kümes içindeki kirli havanın dışarı atılması ve temiz havanın içeriye alınması için yapılır. Yan fanlar veya baca fanları ile havalandırma klapeleri kullanılır.,

Tünel Havalandırma

Kümes içi sıcaklık, kabul edilebilir seviyelerin üstünde olduğunda, hem kümes içindeki sıcaklığı düşürmek hem de hayvanların hissettikleri sıcaklığı azaltmak için kümes içinde belirli bir hızda rüzgar oluşturulur. Bunun için pad perde sistemi ve tünel fanları kullanılır.

• Bu iki yöntem haricinde, havalandırmaya ilişkin farklı yöntemler, cihazın programlanabilir yapısı sayesinde oluşturulabilir.

• Nem, CO2 ve NH3 sensörleri ile okunan değerlerdeki artış da havalandırmaya etki edecek şekilde cihaz programlanabilir.

• Pad perde sisteminin kontrolü, Statik Basınç sensörü yardımı ile yapılarak hem havalandırmanın daha iyi yapılması hem de fanların ömrünün arttırılması ve elektrik tüketiminin azaltılması sağlanabilir.

Soğutma
Pad perdelerinin önüne konulan pad ıslatılarak buharlaştırmalı soğutma yapılabilir.

Isıtma

Kümesin farklı bölümlerindeki ısıtıcılar, kendileri ile ilişkili olan sensörlerin gösterdikleri sıcaklık değerlerine göre kontrol edilebilir.